Projecten

Creëren van een veerkrachtige, leefbare regio in Zuid-Holland. Daar gaan we voor! Schaalbare projecten voor maatschappelijke opgaves. 

Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!
Safe 3D

Safe 3D

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft slimme data- toepassingen ontwikkeld om nog efficiënter en effectiever te kunnen werken aan een veilige stad Rotterdam.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
man legt dataloket uit aan deelnemers op scherm

Dataloket

Het Dataloket is een datacatalogus speciaal ontworpen voor overheden om beter grip te krijgen op data. Het faciliteert de uitwisseling van data en kennis, wat bijdraagt aan het behalen van maatschappelijke doelen
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Urban Data center

Urban Data Centers

Kennis delen door Urban Data Centers belangrijk voor heel Nederland.
werkbare uren aan de weg

Werkbare uren voor wegonderhoud

Er is een applicatie waarmee de werkbare uren vastgesteld wordt. Hiermee kan efficiënt gewerkt worden aan de onderhoud van wegen.
Cocreatie digitale stad

Co-creatie Digitale Stad 

Co-creatie Digitale Stad is opgezet om de participatie van belanghebbenden bij projecten die de fysieke buitenruimte gaan aanpassen digitaal te ondersteunen.
Glastuinmonitor

Glasmonitor

Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland en Greenport Aalsmeer werken samen aan een gezamenlijke glasmonitor. De glasmonitor laat zien waar glastuinbouw zich bevindt en welke gewassen er geteeld worden.
mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.

Veelgestelde vragen

Het Grenzeloos Datalandschap (GDL) is een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties in de provincie Zuid-Holland. Zij werken gezamenlijk aan schaalbare projecten (ook wel ‘use cases’ genoemd) waarin de uitwisseling van data, kennis en interoperabiliteit bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven, om ervoor te zorgen dat elke inwoner in een leefbare stad kan wonen.

Het Grenzeloos Datalandschap maakt kennis en data tussen verschillende partijen beter uitwisselbaar, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor samenwerking en innovatieve ideeën op zowel organisatorisch als technisch niveau in de regio. Het is een constant groeiend ecosysteem waarin steeds meer van elkaar kan worden geleerd. Het Grenzeloos Datalandschap biedt toegang tot tools, projectenpractices, blauwdrukken en data-overzichten vanuit de drie grote partijen om te voorkomen dat het wiel meerdere malen wordt uitgevonden. Samen staan we sterk en komen we verder!

Een use case is een (potentieel) project dat operationeel is bij een gemeente of kennisinstelling (semi-publieke instellingen). Het project moet maatschappelijke relevantie hebben en openstaan voor uitwisselbaarheid van data. Het eigenaarschap ligt bij de gemeente of kennisinstelling. Het projectteam van de use case kan zich aansluiten bij het Grenzeloos Datalandschap en hierbij profiteren van kennis en data vanuit andere gemeenten en/of kennisinstellingen. Het Grenzeloos Datalandschap faciliteert en verbindt met de juiste connecties.

Als je een waardevol samenwerkingsverband ziet en je project (use case) een maatschappelijke relevantie heeft en openstaat voor uitwisselbaarheid van data, neem dan contact op met het Grenzeloos Datalandschap via <EMAIL LINK>.

Voor samenwerkingen, vragen of opmerkingen, kun je mailen naar grenzeloosdatalandschap@pzh.nl. Volg ons op LinkedIn voor de laatste updates en samenwerkingen.

Wat is een partner?

Het Grenzeloos Datalandschap is actief binnen de volgende vier maatschappelijke opgaven: mobiliteit, bodem en ondergrond, energietransitie en natuur en biodiversiteit. Daarnaast zijn er nog projecten die ook interessant zijn voor andere opgaven, zoals veiligheid en participatie.