Over ons

Het samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de provincie Zuid-Holland

Team foto Grenzeloos Datalandschap op binnenplein van het Provinciehuis.

Wat wij doen

Samen sterk door data! Het Grenzeloos Datalandschap is een samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere stakeholders in de provincie Zuid-Holland, die gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van schaalbare projecten (ook wel ‘use-cases’ genoemd) waarin de uitwisseling van data en kennis (interoperabiliteit) aantoonbaar bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. 

Missie

Het is onze ambitie om bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven door de kennis over de uitwisselbaarheid van data te vergroten. Dit bereiken we door schaalbare projecten (use-cases) op dit gebied te faciliteren. Wij willen daarbij een faciliterende rol spelen. Dat doen we door te bouwen aan een kennisplatform (community) waarin data en kennis worden uitgewisseld, en door het organiseren en faciliteren van schaalbare projecten (use-cases) in de provincie Zuid-Holland.

Visie

Wij geloven dat het vergroten van de uitwisselbaarheid van data en kennis bijdraagt aan een veerkrachtige, leefbare en slimme regio voor inwoners en bedrijven.

Hoe realiseren we dat?

Deze missie maken we concreet door maatschappelijk relevante projecten (use-cases) gericht op data-uitwisseling te helpen organiseren en te faciliteren. Dit doen we door partners in de regio die hieraan willen bijdragen aan ons te binden. Daarmee faciliteren we tevens samenwerking op thema’s waar binnen de eigen organisaties al aandacht voor is. Dit doen wij door continu te werken aan het vergroten van de zichtbaarheid, het opbouwen van een platform (community) voor de uitwisseling van data en kennis en het organiseren en faciliteren van schaalbare use-cases.

Het Grenzeloos Datalandschap faciliteert de uitwisselbaarheid (en waar nodig de opschaling) van use-cases die door overheden, bedrijven en/of kennisinstellingen in Zuid-Holland zijn ontwikkeld. Daarbij worden heldere afspraken gemaakt over het gebruik en de toegang tot data en kennis.

Partners

Erasmus Universiteit Rotterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Contact informatie

Ons team

Klaas van Veelen

Klaas van Veelen

Architect

Andries Osseman - Projectmanager

Andries Osseman

Coördinator Rotterdam

Wouter Huijzendveld - Programma manager

Wouter Huijzendveld

Programmamanager

Ghislaine van der Veen - Communicatieadviseur

Ghislaine van der Veen

Communicatieadviseur

Lij-Saan Wong-Ng - Communicatieadviseur

Lij-Saan Wong-Ng

Senior communicatieadviseur

profielfoto van Profielfoto van Marcia Spijkerman - Agatz

Marcia Spijkerman – Agatz

Projectleider

Profielfoto Khadija Sanhaji

Khadija Sanhaji

Projectleider

Profielfoto Joost vd Broek

Joost van den Broek

Projectleider