Disclaimer

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Grenzeloos Datalandschap doet er alles aan om haar website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Al jouw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.

Door de viewer te bezoeken en/of de op of via deze viewer aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Grenzeloos Datalandschap behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten.

Je mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aansprakelijkheid

Grenzeloos Datalandschap sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot en het gebruik van de viewers, of met de tijdelijke onmogelijkheid de viewers te kunnen raadplegen.

Grenzeloos Datalandschap is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de viewers is verkregen.

Grenzeloos Datalandschap aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, in relatie tot de viewers.

Onvolledigheden en/of fouten

Mocht je onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer je deze meldt via het contactformulier. Laat het eerst ons weten voordat je dit aan de buitenwereld kenbaar maakt.

Je kunt ook een e-mail sturen naar grenzeloosdatalandschap@pzh.nl. Binnen 2 werkdagen krijg je van ons een reactie op hoe wij omgaan met jouw melding.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen, neem contact met ons op via grenzeloosdatalandschap@pzh.nl.