Samen sterk
door data.

Wij bouwen aan een netwerk van overheden, kennisinstellingen en bedrijven, die op eenvoudige en slimme wijze data uitwisselen

Mobiliteit

Mobiliteitsdata, zoals over wegwerkzaamheden en ongelukken, is van steeds groter belang. Zo kunnen we dit inzetten om de overlast voor het verkeer te verminderen en ongelukken voorkomen.

Bodem en ondergrond

Samenwerken in de ondergrond. Zo kunnen we samen efficiënter aan de slag. En zorgen we minder vaak voor overlast voor bewoners.

Natuur en Biodiversiteit

Herstel, monitoring en beheer van de natuur en biodiversiteit. Met nieuwe technieken en methoden kunnen we oplossingsrichtingen vinden.

Energietransitie

Data wordt steeds belangrijker voor de energietransitie. Met de juiste data kunnen we betere keuzes om de energietransitie te versnellen.

Relevante thema's

Wat zijn de kansen en bedreigingen op de stad van de toekomst? Hoe kunnen we de veiligheid vergroten van onze inwoners middels digitalisering?

Alle projecten

Creëren van een veerkrachtige, leefbare, slimme regio in Zuid-Holland. Hier vind je een totaaloverzicht van projecten die bijdragen aan maatschappelijke opgaven.

Schaalbare projecten voor maatschappelijke opgaven door middel van data-uitwisseling

Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!
Safe 3D

Safe 3D

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft slimme data- toepassingen ontwikkeld om nog efficiënter en effectiever te kunnen werken aan een veilige stad Rotterdam.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
man legt dataloket uit aan deelnemers op scherm

Dataloket

Het Dataloket is een datacatalogus speciaal ontworpen voor overheden om beter grip te krijgen op data. Het faciliteert de uitwisseling van data en kennis, wat bijdraagt aan het behalen van maatschappelijke doelen
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.

Inrichtingsplan Samenwerkingen

Het Grenzeloos datalandschap faciliteert de uitwisseling van data & kennis ten behoeve van samenwerkingen.

Inrichtingsplan Samenwerkingen

Het Grenzeloos datalandschap faciliteert de uitwisseling van data & kennis ten behoeve van samenwerkingen.

Kennisagenda Erasmus Universiteit Rotterdam

Kennisagenda Erasmus Universiteit Rotterdam ten aanzien interoperabiliteit

Kennisagenda Erasmus Universiteit Rotterdam

Kennisagenda Erasmus Universiteit Rotterdam ten aanzien interoperabiliteit

Grenzeloos Datalandschap architectuur

Er wordt gewerkt aan een referentiearchitectuur voor een grenzeloos datalandschap

Grenzeloos Datalandschap architectuur

Er wordt gewerkt aan een referentiearchitectuur voor een grenzeloos datalandschap

Veelgestelde vragen

Doet niets

Het Grenzeloos Datalandschap (GDL) is een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties in de provincie Zuid-Holland. Zij werken gezamenlijk aan schaalbare projecten (ook wel ‘use cases’ genoemd) waarin de uitwisseling van data, kennis en interoperabiliteit bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven, om ervoor te zorgen dat elke inwoner in een leefbare stad kan wonen. Meer weten? Lees hier verder

Het Grenzeloos Datalandschap maakt kennis en data tussen verschillende partijen beter uitwisselbaar, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor samenwerking en innovatieve ideeën op zowel organisatorisch als technisch niveau in de regio. Het is een constant groeiend ecosysteem waarin steeds meer van elkaar kan worden geleerd. Het Grenzeloos Datalandschap biedt toegang tot tools, projectenpractices, blauwdrukken en data-overzichten vanuit de drie grote partijen om te voorkomen dat het wiel meerdere malen wordt uitgevonden. Samen staan we sterk en komen we verder!

Een use case is een (potentieel) project dat operationeel is bij een gemeente of kennisinstelling (semi-publieke instellingen). Het project moet maatschappelijke relevantie hebben en openstaan voor uitwisselbaarheid van data. Het eigenaarschap ligt bij de gemeente of kennisinstelling. Het projectteam van de use case kan zich aansluiten bij het Grenzeloos Datalandschap en hierbij profiteren van kennis en data vanuit andere gemeenten en/of kennisinstellingen. Het Grenzeloos Datalandschap faciliteert en verbindt met de juiste connecties.

Als je een waardevol samenwerkingsverband ziet en jouw project (use case) een maatschappelijke relevantie heeft en openstaat voor uitwisselbaarheid van data, neem dan contact op met het Grenzeloos Datalandschap via grenzeloosdatalandschap@pzh.nl.

Voor samenwerkingen, vragen of opmerkingen, kun je mailen naar grenzeloosdatalandschap@pzh.nl. Volg ons op LinkedIn voor de laatste updates en samenwerkingen.

 

Het Grenzeloos Datalandschap is actief binnen de volgende vier maatschappelijke opgaven: mobiliteit, bodem en ondergrond, energietransitie en natuur en biodiversiteit. Daarnaast zijn er nog projecten die ook interessant zijn voor andere opgaven, zoals veiligheid en participatie.