Bodem en ondergrond

Door samen te werken en data te delen kan je hinder voor onderhoudswerkzaamheden voor bewoners verminderen. 

De ondergrond wordt steeds belangrijker. Als men aan de slag
wilt gaan met ruimtelijke plannen is de ondergrond cruciaal. Het wordt steeds
belangrijker in maatschappelijke opgaven, zoals de gevolgen van bodemdaling, onderhoudsopgave en de energietransitie. Ruimtelijke plannen boven de grond zijn van grote
invloed op de ondergrond. Slim nadenken over een efficiënte inrichting van de
ondergrond is belangrijk. Om samen de ruimtelijke puzzel te leggen is data
belangrijk. De ruimte is schaars en de uitdagingen zijn groot. Het is dan ook
van belang om keuzes te maken, zaken te combineren en creatief met de ruimte om
te gaan. Benieuwd hoe je dit zou kunnen doen? Lees dan de projecten. 

 

Meer projecten

Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!