Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Status: Gepland

Samen digitaal in de ondergrond

De ondergrond wordt steeds drukker door maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en vervangingsopgave, die de komende jaren veel werkzaamheden vereisen aan ondergrondse assets zoals riolering, elektriciteitskabels, glasvezel en waterleidingen. Als deze werkzaamheden afzonderlijk worden uitgevoerd, zal dat veel drukte in de ondergrond veroorzaken. Dit is financieel niet wenselijk vanwege de betrokkenheid van meerdere aannemers, de overlast voor de buurt en de toename van de kans op fouten en ongevallen. Daarom is er behoefte aan afstemming. Wanneer partijen zoals waterschappen, netbeheerders en gemeenten van elkaar weten wie wanneer waar aan het werk gaat, kunnen werkzaamheden worden gecombineerd en kan de ondergrondse ruimte efficiënter worden ingericht.

Dit is een schaalbare oplossing. Wij spelen hierin een actieve faciliterende rol.

Samenwerking met behulp van FAIR In het project

“Samenwerking in de ondergrond” (SidO) hebben vier partijen (Evides Waterbedrijf, Stedin Netbeheer, Hoogheemraadschap Schiedam & Krimpenerwaard en de Gemeente Rotterdam) geëxperimenteerd met het gebruik van de FAIR-methode om planningsdata uit te wisselen. Het doel van deze samenwerking was om geplande werkzaamheden te combineren. FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable & Reusable. Het is een methode die het mogelijk maakt om verschillende databronnen aan elkaar te koppelen. Met behulp van een metadata tussenlaag en een connector kunnen de datasets (de planningsdata) van de drie andere deelnemers door bijvoorbeeld Stedin worden ingezien binnen het eigen systeem. Op deze manier kunnen de plangegevens op elkaar worden afgestemd en kunnen de werkzaamheden worden aangepast. Dit was succesvol en in 2021 zijn werkzaamheden voor Stedin en Evides gecombineerd. Niet alleen blijft de dataset onaangetast (er wordt geen kopie gemaakt), het is ook real-time en kunnen de deelnemende partijen blijven werken in hun eigen omgeving.

De Samen-Digitaal community

Het Grenzeloos Datalandschap werkt aan de opschaling van dit project. In samenwerking met het Centrum ondergronds bouwen (COB) is er een startbijeenkomst georganiseerd waarin de “SamenDigitaal-community” is ontstaan. Binnen deze community zijn er twee hubs (Den Haag en Rotterdam), waarin de deelnemende partijen (de vier originele deelnemers, de Gemeente Den Haag en Dunea waterbedrijf) werken aan het maken van een structurele oplossing van het experiment met de FAIR-methode. Het Grenzeloos Datalandschap biedt inhoudelijke ondersteuning voor de hubs en houdt zich bezig met de doorontwikkeling, besturing en positionering van het project.

Schaalbare oplossing

Bij Grenzeloos Datalandschap begrijpen we het belang van interoperabiliteit en kennisdeling. Bij deze schaalbare oplossing, spelen we een actieve faciliterende rol. We werken nauw samen met het projectteam om het project tot een succes te maken. Wij bieden strategische begeleiding, schaalbare architectuur en advies die het project naar een nieuwe hoogte tilt.

Meer weten?

Of op zoek naar een koppeling? Ga naar samendigitaal.org of neem contact op met
info@grenzeloosdatalandschap.nl

Deelnemers
  • Stedin
  • COB
  • Evides
  • Provincie Zuid-Holland
  • Gemeente Rotterdam
  • Dunea
  • Gemeente Den Haag
  • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Meer Projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
werkbare uren aan de weg

Werkbare uren voor wegonderhoud

Er is een applicatie waarmee de werkbare uren vastgesteld wordt. Hiermee kan efficiënt gewerkt worden aan de onderhoud van wegen.