Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Status: Lopend

De Crowd Safety Manager is een 3D-kaart die inzicht geeft in de drukte rondom Scheveningen door verschillende anonieme databronnen slim te combineren. De kaart toont verkeersdata zoals verkeerstellingen, openbaar vervoersdata en de bezetting van parkeergarages, evenals anonieme locatiegegevens van bezoekers. Naast de actuele drukte doet artificial intelligence (AI) ook een voorspelling over de drukte die de komende uren en dagen zal ontstaan. Deze informatie helpt de gemeente en de politie om de juiste maatregelen te nemen en de drukte in goede banen te leiden.

Dit is een herhaalbare oplossing. Wij spelen hierin een passieve faciliterende rol.

Living lab Scheveningen

De Crowd Safety Manager is ontwikkeld als use-case in het Living Lab Scheveningen, een testlocatie voor digitalisatie en innovatie op de boulevard van Scheveningen. Het Expertisecentrum Digitale Innovatie en Smart City van de gemeente Den Haag voert de testen uit, met als doel samen te leren en te innoveren voor een slimme en duurzame toekomst voor Den Haag en Zuid-Holland.

Veiligheidsmaatregelen

In de zomermaanden trekt Scheveningen veel publiek dat geniet van het strand en de horeca, wat voor veel drukte zorgt. Het is belangrijk dat de veiligheid, leefbaarheid en toerisme hand in hand gaan. De Crowd Safety Manager is daarom ontwikkeld om de gemeente en de politie te helpen bij het nemen van de juiste maatregelen.

Samenwerking

De ontwikkeling van de Crowd Safety Manager werd gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gemeente Den Haag en de politie zijn de opdrachtgevers en werken samen met de partijen Argaleo, We Labs, Future City Foundation, TU Delft, QTC, TNO en ELBA/REC.

De eerste fase van de ontwikkeling is afgerond, en de Crowd Safety Manager bevindt zich nu in fase twee. Hierbij wordt met name de voorspelling van de drukte verder doorontwikkeld. Gemeente Den Haag neemt de positie van gebruiker in en verdere ontwikkelingen worden geleid door TU Delft vanuit een Europese subsidie.

Beeld van de drukte

De belangrijkste leerdoelen van de Crowd Safety Manager zijn het optimaliseren van een gezamenlijk druktebeeld, waarbij de privacy van bezoekers wordt gewaarborgd en publieke waarden en ethisch datagebruik het uitgangspunt zijn.

Herhaalbare oplossing

Bij Grenzeloos Datalandschap begrijpen we dat niet alle uitdagingen uniek zijn, en dat herhaalbare oplossingen efficiëntie en kostenbesparingen kunnen opleveren. Onze rol als passieve facilitator bij herhaalbare oplossingen is gericht op het in contact brengen van belanghebbenden en het toegang bieden tot ons netwerk. Zodat jij in staat bent om snel en effectief met de herhaalde oplossing aan de slag te gaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Crowd Safety Manager kan contact worden met grenzeloosdatalandschap@pzh.nl. We verbinden je graag met gemeente Den Haag of met Living Lab Scheveningen.

Deelnemers
  • Gemeente Den Haag

Meer Projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!
werkbare uren aan de weg

Werkbare uren voor wegonderhoud

Er is een applicatie waarmee de werkbare uren vastgesteld wordt. Hiermee kan efficiënt gewerkt worden aan de onderhoud van wegen.