Privacy

Grenzeloos Datalandschap hecht veel waarde aan jouw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe we omgaan met jouw gegevens staat in onze privacyverklaring. Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacyverklaring aangescherpt. Je vindt de verklaring op deze webpagina.

AVG

Om jouw recht op privacy te waarborgen gaat de provincie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Uiteraard houdt de provincie zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de provincie van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Je hebt er recht op dat de provincie zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat de provincie voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, zoals voorgaand omschreven, persoonsgegevens van jou verwerkt. Ook gebruikt de provincie een tool om beleidsonderwerpen op sociale media te monitoren. Het kan voorkomen dat de provincie daarbij jouw persoonsgegevens verwerkt, zoals accountnaam.

Als je een aanvraag indient of melding maakt bij, een dienst of product afneemt van, je inschrijft voor een nieuwsbrief of evenement, of contact opneemt met de provincie verwerken wij bijvoorbeeld jouw contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres om je goed van dienst te kunnen zijn.

Jouw gegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan jou.

De website van de provincie kan links naar websites van derden bevatten. De provincie is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met grenzeloosdatalandschap@pzh.nl.