Partners

Het samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders in de provincie Zuid-Holland.

Samen data en kennis delen

Strategische partners

Het Grenzeloos Datalandschap (GDL) heeft een aantal strategische partners, welke  samen werken om de doelen van deze partijen te realiseren en vice versa. Daarbij fungeert het Grenzeloos Datalandschap als hefboom voor het opzetten en realiseren van schaalbare projecten (use-cases). Strategische partners brengen hun netwerken en kennis in en stellen dit beschikbaar aan het ecosysteem.

Logo Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

“Met Grenzeloos Datalandschap benutten we de waarde van data uit de regio Zuid-Holland voor inwoners en bedrijven en kijken we over organisatiegrenzen heen om effectiever te zijn in de aanpak van gezamenlijke, maatschappelijke vraagstukken,”  

Maaike van Langelaan

Kwartiermaker Wet Open Overheid bij de gemeente Den Haag

Meer weten?

Logo gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

“Samen zijn we beter voorbereid op de toekomst, waarin digitaal en data onlosmakelijk zijn verweven met alle aspecten van ons leven.” 

Reino Petrona

Chief Data Officer, Gemeente Rotterdam:

Meer weten?

Logo Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

“In Zuid-Holland werken we al sinds jaar en dag samen aan maatschappelijke opgaven. Nu kan dat ook data- en technologie gedreven. Door het koppelen van bijvoorbeeld datasets kunnen slimme analyses gemaakt worden, die zowel voor het bedrijfsleven, natuur, als voor de burger belangrijk zijn, zoals slim aan de slag met wegwerkzaamheden of het versnellen van de energietransitie.”

Profielfoto Henk Burgering

Henk Burgering

Programmamanager Digitale Transformatie, Provincie Zuid-Holland

Meer weten?

Ecosysteempartner

Het Grenzeloos Datalandschap (GDL) faciliteert jou bij het opzetten van jouw projecten die je helpen je maatschappelijke doelen te halen, waarbij de uitwisseling van data (en kennis) tussen verschillende partijen centraal staat. Binnen het GDL heb je als Ecosysteempartner toegang tot een waardevol netwerk dat van toegevoegde waarde is voor de realisatie van gemeentelijke beleidsopgaven.

Logo gemeente Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen

Meer weten?

Kennispartners

In het netwerk van het Grenzeloos Datalandschap (GDL) zit een aantal kennispartners zoals Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) die ons helpen met academische en andersoortige vraagstukken. Vertegenwoordig jij een kennisinstelling of een kennisplatform die mogelijk aansluit bij de doelstellingen van het Grenzeloos Datalandschap? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Logo Erasmus center for data analytics

Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA) is het flagship center of expertise van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) dat zowel (toegepast) onderzoek als (actief) leren op het gebied van AI, Digitalisering, Immersive Tech en Data mogelijk maakt en faciliteert.

Meer weten?