Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Data om energietratransitie te versnellen

Status: Gepland

Het Datalab energietransitie  

Bij de Gemeente Den Haag zijn er verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke opgaven te werken. Een Datalab is een digitale werkplaats, waarin we allerlei informatie verzamelen, bewerken en beschikbaar stellen. Zo is alle informatie toegankelijk vanaf één plek. 

Data biedt Den Haag de kans om de stad gezonder en leefbaarder te maken. Het Datalab Energietransitie bevat stadskaarten met relevante data over de energietransitie in Den Haag. Op deze kaarten kan je zien waar zonnepanelen op daken liggen, welk energielabelgebouwen in de stad hebben of waar kansen liggen voor andere schone energie toepassingen. Zo helpt Datalab Energietransitie bij de overgang naar schone energie in Den Haag. 

Open data delen met de stad 

Het Datalab Energietransitie is onderdeel van Het Datalab Den Haag, een platform waarop we vanuit de gemeente open data delen met de stad. Op die manier maken we inzichtelijk welk beleid we voeren, tot welke resultaten dat leidt én bieden we de mogelijkheid aan bewoners en ondernemers om zelf aan de slag te gaan. Alle data zijn open data, afkomstig van bronnen als het Centraal Bureau Statistiek (CBS), het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Door deze data met elkaar te combineren ontstaan nuttige inzichten, die kunnen helpen bij beleidsvorming. Dat geldt niet alleen voor energietransitie, maar ook voor thema’s zoals veiligheid en ruimtelijke ordening. Bewoners, ondernemers en collega’s van de gemeente kunnen een beroep doen op het Datalab. Zij kunnen zelf data downloaden, maar ook gegevens bestellen dan wel een workshop volgen om het Datalab zelf te leren gebruiken. 

Meer weten? 

Het Datalab Energietransitie is ontwikkeld door een team van enthousiaste geo-ingenieurs van de Gemeente Den Haag. Wil jij weten hoe je Datalab Energietransitie kunt inzetten voor uw onderzoek, project of initiatief? Heb jij zelf ideeën over het gebruik van het Datalab Energietransitie of heb jij een verzoek om bepaalde data? Neem dan contact met ons op, we verbinden je graag met gemeente Den Haag.

Deelnemers
  • Gemeente Den Haag

Meer Projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!
werkbare uren aan de weg

Werkbare uren voor wegonderhoud

Er is een applicatie waarmee de werkbare uren vastgesteld wordt. Hiermee kan efficiënt gewerkt worden aan de onderhoud van wegen.