Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
mobiliteitstransitie

Status: Afgerond

Bij de Gemeente Den Haag zijn er verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke opgaven te werken. Een Datalab is een digitale werkplaats, waarin we allerlei informatie verzamelen, bewerken en beschikbaar stellen. Zo is alle informatie toegankelijk vanaf één plek. 
 

Data biedt de Gemeente Den Haag de kans om de stad gezonder en leefbaarder te maken. Door op een slimme manier de beschikbare data met elkaar te combineren, kunnen we meten wat de voortgang en het effect is van het beleid. Ook kunnen we daarmee de inspanningen van collega’s voor een gezondere en leefbaardere stad beter op elkaar afstemmen. Via het Datalab werken we samen met collega’s én met de stad aan een uitdagende opgave: de mobiliteitstransitie.  
 

Mobiliteitstransitie betekent: “De noodzakelijke doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem (alle manieren waarop mensen zich verplaatsen), zodat de stad de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. Bovendien een mobiliteitssysteem dat duurzaam is en een natuurlijk onderdeel vormt van een aantrekkelijke stad.”  
 

Meer weten? 

Het Datalab Mobiliteitstransitie is ontwikkeld door een team van enthousiaste geo-ingenieurs van de Gemeente Den Haag. Wil jij weten hoe je het Datalab Mobiliteitstransitie kan inzetten voor jouw onderzoek, project of initiatief? Heb jij zelf ideeën over het gebruik van het Datalab Mobiliteitstransitie of heb jij een verzoek om bepaalde data? Neem dan contact met ons op! 

Deelnemers
  • Gemeente Den Haag

Meer Projecten

Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!
werkbare uren aan de weg

Werkbare uren voor wegonderhoud

Er is een applicatie waarmee de werkbare uren vastgesteld wordt. Hiermee kan efficiënt gewerkt worden aan de onderhoud van wegen.