Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
Vegetatie monitor

Status: Lopend

Landschappen in natuurgebieden bevatten verschillende structuren, zoals bossen, struiken, graslanden, heuvels en valleien. Ieder onderdeel in zo’n landschap is leefgebied voor andere plant- en diersoorten. En sommige diersoorten hebben specifieke combinaties nodig, zoals bossen om in te schuilen en graslanden om te eten. Het is daarom belangrijk dat er voldoende afwisseling blijft bestaan in de natuurgebieden. Hoe kunnen we dat goed monitoren? Op dit moment gebeurt dat vooral door handmatige vegetatiekarteringen die eens per 12 jaar gemaakt worden. En soms door projectmatig analyses op basis van luchtfoto’s. 

Dit is een herhaalbare oplossing. Wij spelen hierin een passieve faciliterende rol.

Experiment digitale aanpak vegetatiestructuren monitoren

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren. De aanpak kent de volgende stappen. 

  1. Gratis satellietbeelden automatisch downloaden en opwerken; 
  1. Satellietbeelden met een algoritme vertalen naar vegetatiestructuren (bos, zand, gras) 
  1. Kaarten met de vegetatiestructuren tonen via een online GIS-viewer 

In de vegetatiemonitor kan je deze beelden met elkaar vergelijken waardoor je verschillen door de jaren heen inzichtelijk hebt. Veranderingen in vegetatiestructuren (van bos naar struiken, naar graslanden, naar zand) kunnen indicatief zijn voor veranderingen in de natuur(kwaliteit). Het algoritme is nu gebouwd voor twee duingebieden en kan worden uitgerold naar andere gebieden  

Natura2000 Vegetatiemonitor - Vegetatiestructuren uit satellietbeeldherkenning
Vegetatiestructuren uit satellietbeeldherkenning

Herhaalbare oplossing

Bij Grenzeloos Datalandschap begrijpen we dat niet alle uitdagingen uniek zijn, en dat herhaalbare oplossingen efficiëntie en kostenbesparingen kunnen opleveren. Onze rol als passieve facilitator bij herhaalbare oplossingen is gericht op het in contact brengen van belanghebbenden en het toegang bieden tot ons netwerk. Zodat jij in staat bent om snel en effectief met de herhaalde oplossing aan de slag te gaan.

Samenwerking 

Wil je meer weten over de N2000 vegetatiemonitor of één van de andere N2000-gerelateerde projecten? Stuur een bericht naar grenzeloosdatalandschap@pzh.nl. We nemen snel contact met je op!  

Deelnemers
  • Provincie Zuid-Holland

Meer Projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!
werkbare uren aan de weg

Werkbare uren voor wegonderhoud

Er is een applicatie waarmee de werkbare uren vastgesteld wordt. Hiermee kan efficiënt gewerkt worden aan de onderhoud van wegen.