Werkbare uren voor wegonderhoud

Er is een applicatie waarmee de werkbare uren vastgesteld wordt. Hiermee kan efficiënt gewerkt worden aan de onderhoud van wegen.
werkbare uren aan de weg

Status: Afgerond

De provincie Zuid-Holland heeft een applicatie ontwikkeld waarmee de werkbare uren op basis van actuele verkeersdata worden vastgesteld. Werkbare uren zijn de tijdperiodes waarbinnen er aan de infrastructuur in de provincie Zuid-Holland gewerkt kan worden. Voorheen kon dit vaak alleen na de ochtend- en avondspits en werd er geen rekening gehouden met actuele verkeersdata.  

Hierdoor werd niet altijd voldaan aan de richtlijnen waardoor er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Tevens zijn de huidige werkbare uren op sommige trajecten strenger dan nodig is. Hierdoor kan er minder efficiënt gewerkt worden wat hogere kosten met zich meebrengt. 

Dit is een herhaalbare oplossing. Wij spelen hierin een passieve faciliterende rol.

Algoritme werkbare uren om te werken aan de weg

Het algoritme kijkt op basis van historische verkeersdata en een verkeersmodel welk type afzetting en verkeersmaatregel kan worden toegepast op een weg per hectometer en op welk moment.  

De werkbare uren worden daarbij bepaald door: 

  • De verkeersintensiteit op het betreffende wegvak 
  • Het tijdstip van de werkzaamheden (dag, uur) 
  • Het type verkeersmaatregel dat wordt toegepast 

De applicatie is ontwikkeld om werkbare uren data-gedreven te bepalen (in plaats van statisch). Hiermee wordt verkeersmanagement verbeterd. Meer weten? Bekijk dan deze pagina.

Herhaalbare oplossing

Bij Grenzeloos Datalandschap begrijpen we dat niet alle uitdagingen uniek zijn, en dat herhaalbare oplossingen efficiëntie en kostenbesparingen kunnen opleveren. Onze rol als passieve facilitator bij herhaalbare oplossingen is gericht op het in contact brengen van belanghebbenden en het toegang bieden tot ons netwerk. Zodat jij in staat bent om snel en effectief met de herhaalde oplossing aan de slag te gaan.

Meer weten?

Op zoek naar een koppelkans? grenzeloosdatalandschap@pzh.nl

Deelnemers
  • Provincie Zuid-Holland

Meer Projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!