Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Natura 2000 inwin app

Status: Lopend

Een goed functionerend datasysteem is essentieel om de status van de natuurdoelen en de uitvoering en het effect van de maatregelen efficiënt te evalueren en hier vervolgens over te rapporteren. Daarnaast kunnen applicaties medewerkers faciliteren.  

Dit is een herhaalbare oplossing. Wij spelen hierin een passieve faciliterende rol.

Data op één plek!

Om te bepalen of één Natura2000-doel in een specifiek gebied bereikt wordt (bijvoorbeeld voor kwetsbare duingraslanden) is zeer specifieke monitoringsdata en specialistische kennis nodig. Deze data waren voorheen verspreid over verschillende databases en fysieke documentatie. In 2021 is de inwinapp ontwikkeld waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord. Interne stakeholders kunnen via de inwinapp data toevoegen aan het systeem en tevens uitvragen doen bij externe partijen. Deze externe partijen kunnen op hun beurt ook weer relevante data aanleveren die wordt opgeslagen in een openbare databank voor iedereen die ecologische data interessant vindt. De inwinapp faciliteert gebruikers door data snel te kunnen leveren en uitvragen te beheren.  

Samenwerking

De provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met verschillende stakeholders de inwinapp opgesteld. Stakeholders die (indirect) invloed hebben gehad zijn het Rijk, nationale databases (vegetatie & habitatkarteringen en flora & fauna), adviesbureaus, omgevingsdiensten en TBO’s. 

Herhaalbare oplossing

Bij Grenzeloos Datalandschap begrijpen we dat niet alle uitdagingen uniek zijn, en dat herhaalbare oplossingen efficiëntie en kostenbesparingen kunnen opleveren. Onze rol als passieve facilitator bij herhaalbare oplossingen is gericht op het in contact brengen van belanghebbenden en het toegang bieden tot ons netwerk. Zodat u in staat bent om snel en effectief met de herhaalde oplossing aan de slag te gaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over de N2000 inwinapp of één van de andere N2000-gerelateerde projecten? Stuur een bericht naar grenzeloosdatalandschap@pzh.nl. We nemen snel contact met je op

Deelnemers
  • Provincie Zuid-Holland

Meer Projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!
werkbare uren aan de weg

Werkbare uren voor wegonderhoud

Er is een applicatie waarmee de werkbare uren vastgesteld wordt. Hiermee kan efficiënt gewerkt worden aan de onderhoud van wegen.