Natuur en Biodiversiteit

Door data te verzamelen, krijgen we inzicht in de natuur en biodiversiteit. Hierdoor kunnen we de natuur beschermen en behouden.

In Zuid-Holland komen bijzondere planten en diersoorten voor. Daar mogen we trots op zijn. Om sommige van die gebieden beter te beschermen, zijn die gebieden een natura2000 gebied benoemd. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Hier worden dieren, planten in hun natuurlijke leefomgeving beschermd, om zo de biodiversiteit in het gebied te behouden. De natuur staat echter onder druk, door een te hoge stikstokneerslag. Plantensoorten verdwijnen en dieren worden bedreigd. Dat heeft uiteindelijk gevolgen voor onze leefomgeving. We gaan hiermee aan de slag. Door inzicht te krijgen met behulp van data, kan je de juiste maatregelen nemen. Zo kunnen we de planten en bedreigde diersoorten beschermen. Benieuwd op welke manier je dit kan aanpakken? Bekijk dan de verschillende projecten. 

Meer projecten

Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.