Alle projecten

Technische projecten die bijdragen aan een duurzamere en slimmere samenleving.

In het Grenzeloos Datalandschap worden verschillende technische projecten uitgevoerd die bijdragen aan een duurzamere en slimmere samenleving. Denk bijvoorbeeld aan projecten gericht op het optimaliseren van energiegebruik, het verbeteren van de luchtkwaliteit of het veiliger maken van wegen. Door slim gebruik te maken van data en technologie kunnen deze projecten worden gerealiseerd en kan er een positieve impact worden gemaakt op onze leefomgeving.

Meer projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!
werkbare uren aan de weg

Werkbare uren voor wegonderhoud

Er is een applicatie waarmee de werkbare uren vastgesteld wordt. Hiermee kan efficiënt gewerkt worden aan de onderhoud van wegen.
Cocreatie digitale stad

Co-creatie Digitale Stad 

Co-creatie Digitale Stad is opgezet om de participatie van belanghebbenden bij projecten die de fysieke buitenruimte gaan aanpassen digitaal te ondersteunen.
man legt dataloket uit aan deelnemers op scherm

Dataloket

Het Dataloket is een datacatalogus speciaal ontworpen voor overheden om beter grip te krijgen op data. Het faciliteert de uitwisseling van data en kennis, wat bijdraagt aan het behalen van maatschappelijke doelen
Glastuinmonitor

Glasmonitor

Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland en Greenport Aalsmeer werken samen aan een gezamenlijke glasmonitor. De glasmonitor laat zien waar glastuinbouw zich bevindt en welke gewassen er geteeld worden.
Safe 3D

Safe 3D

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft slimme data- toepassingen ontwikkeld om nog efficiënter en effectiever te kunnen werken aan een veilige stad Rotterdam.
Urban Data center

Urban Data Centers

Kennis delen door Urban Data Centers belangrijk voor heel Nederland.