Urban Data Centers

Kennis delen door Urban Data Centers belangrijk voor heel Nederland.
Urban Data center

Status: Afgerond

Kennis delen door heel Nederland: Het belang van Urban Data Centers

Het belang van datagedreven werken wordt steeds groter, ook binnen de gemeenten in Nederland. In Den Haag is er een Urban Data Center ontwikkeld om aan deze behoefte te voldoen. Dit is een digitale werkplaats waar de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hun krachten bundelen om datagedreven werken te bevorderen. De samenwerking tussen de gemeente en het CBS binnen een Urban Data Center resulteert in een krachtige samenwerking op het gebied van datagedreven werken.

Krachtige samenwerking datagedreven werken

Om deze samenwerking te versterken, wisselen de veertien Urban Data Centers in Nederland onderling kennis en ervaringen uit. Sinds 2017 werkt Gemeente Den Haag samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in het Urban Data Center. Dit heeft geleid tot een betere toepassing van datagedreven werken en de ontwikkeling van datavakmanschap.

Kennis delen en datavakmanschap ontwikkelen

Het Urban Data Center in Den Haag zet zich in om kennis te delen en datavakmanschap te ontwikkelen. Zo verkennen zij de mogelijkheden voor het toepassen van innovatieve technieken en onderzoeksmethoden zoals privacy preserving data sharing. Daarnaast bieden zij webinars en trainingen aan over inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het doen van onderzoek en het toepassen van onderzoek op beleid.

Data is de basis voor beleid

Data is de basis voor beleid. Gemeente Den Haag kan via het Urban Data Center onderzoeken door het CBS laten uitvoeren. Sinds de oprichting van het Urban Data Center zijn er tientallen onderzoeken uitgevoerd die hebben bijgedragen aan goede, gedetailleerde beleidsinformatie op basis van data. De onderzoeken bestrijken een breed scala aan beleidsthema’s: van veranderingen in de zorg tot omzet van winkels in de binnenstad. Bij deze activiteiten zoekt het Urban Data Center ook nadrukkelijk de samenwerking met regionale partners en andere Urban Data Centers in Nederland.

Juriën Stam, coördinator van het UDC Den Haag:

De Gemeente Den Haag kan dankzij het Urban Data Center onderzoek doen met meer data, kennis en inzicht om zo een beter beleid te kunnen maken en te toetsen.

Enkele voorbeelden van gepubliceerde onderzoeken uit 2022 zijn de doorontwikkeling en actualisering van de monitor van de Staat van het Haagse Onderwijs, een netwerkanalyse van inwoners die bijstand ontvangen, niet-gebruik van bijstand door personen die hier wel recht op hebben en de stapelingsproblematiek tijdens de coronapandemie.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over de uitgevoerde onderzoeken van het Urban Data Center Den Haag, klik dan hier. Wil je meer weten over Urban Data Centers in Nederland, klik dan hier. Als je in gesprek wilt over mogelijke samenwerking, neem dan contact op met grenzeloosdatalandschap@pzh.nl. We verbinden je graag!

Urban Data Center Den Haag
infographic over het doen van Onderzoek via het Urban Data Center Den Haag in 6 stappen
Deelnemers
  • Gemeente Den Haag

Meer Projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!