Glasmonitor

Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland en Greenport Aalsmeer werken samen aan een gezamenlijke glasmonitor. De glasmonitor laat zien waar glastuinbouw zich bevindt en welke gewassen er geteeld worden.
Glastuinmonitor

Status: Lopend

Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland en Greenport Aalsmeer werken samen aan een gezamenlijke glasmonitor. De glasmonitor laat zien waar glastuinbouw zich bevindt en welke gewassen er geteeld worden. Per gebied of gebouw maakt het de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart en kan je de energietransitie versneller. Hierbij is data ontzettend belangrijk.  

Dit is een herhaalbare oplossing. Wij spelen hierin een passieve faciliterende rol.

Samenwerken aan het klimaat-en tuinbouwakkoord

De Greenports zijn belangrijke economische clusters in Noord-Holland en Zuid-Holland. Deze gebieden dragen bij aan de economie van de regio en beide provincies werken graag samen om het op een duurzame manier te ontwikkelen. Samen werken zij aan het creëren van duurzame productiegebieden.

Het klimaat- en tuinbouwakkoord bevat concrete doelen voor modernisering en CO2-reductie. Zo is er een moderniseringsdoel van 300 hectare per jaar vastgesteld. De moderniseringsopgave is belegd binnen de transitietafel ‘ruimtelijke inrichting’. De energie-opgave is belegd binnen het Transitiecollege Kas als Energiebron (KaE). Om de voortgang en resultaten bij te houden en het proces bij te sturen, is er behoefte aan een monitoringssysteem voor zowel de moderniseringsopgave als de energie-opgave. De monitor draagt bij aan het maken van beleid en beleidskeuzes en is ondersteunend aan de gebiedsgerichte aanpak in glastuinbouwgebieden.  

Samenwerking tussen de provincies

Om op landelijk niveau een eenduidig en toegankelijk monitoringssysteem te realiseren, hebben de provincie Noord-Holland en Greenport Aalsmeer samen een monitoringssysteem ontwikkeld, genaamd de glasmonitor. In maart is de samenwerking ondertekend. Benieuwd naar de glasmonitor? Bekijk dan de film.

Herhaalbare oplossing

Bij Grenzeloos Datalandschap begrijpen we dat niet alle uitdagingen uniek zijn, en dat herhaalbare oplossingen efficiëntie en kostenbesparingen kunnen opleveren. Onze rol als passieve facilitator bij herhaalbare oplossingen is gericht op het in contact brengen van belanghebbenden en het toegang bieden tot ons netwerk. Zodat u in staat bent om snel en effectief met de herhaalde oplossing aan de slag te gaan.

Deelnemers
  • Provincie Zuid-Holland

Meer Projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!