Safe 3D

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft slimme data- toepassingen ontwikkeld om nog efficiënter en effectiever te kunnen werken aan een veilige stad Rotterdam.
Safe 3D

Status: Lopend

Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de vraag gesteld om slimme data- toepassingen te ontwikkelen die kunnen worden ingezet om nog efficiënter en effectiever te kunnen werken aan een veilige stad Rotterdam. Het project SAFE Rotterdam 3D beantwoordt die vraag en biedt een hulpmiddel dat kan worden ingezet bij de voorbereiding (vergunningverlening), tijdens calamiteiten en na operatie van de brandweer (evaluatie).

Dit is een herhaalbare oplossing. Wij spelen hierin een passieve faciliterende rol.

Vergroten van de veiligheid in Rotterdam 

De doelstelling van de voorliggende mobiele app is het vergroten van de veiligheid in en om gebouwen door een actuele 3D-versie van gebouwen en hun omgevingen weer te geven. Op die manier kan ook het veiligheidsbeleid worden aangescherpt waardoor calamiteiten gerichter kunnen worden aangepakt. Deze ontwikkeling zal bijdragen aan de veiligheidsopgave van de Gemeente Rotterdam door het delen van data, betere samenwerking en passender besluitvorming. Ook wordt daarbij gekeken naar de waarde van een digital twin voor de inwoners van de stad; het project levert belangrijke input voor de ontwikkeling van het Open Urban Platform van de Gemeente Rotterdam.  

Diverse programma’s waaronder het Grenzeloos Data Landschap (GDL) en Samenwerking in de Ondergrond (SidO) leveren hierbij meerwaarde. Behalve de gemeente en de veiligheidsregio zijn vanuit het consortium DeRISC ook de TU Delft, Erasmus Medisch Centrum en ontwikkelpartij Geofacta betrokken. 

Mobiele applicatie om de (brand)veiligheid te vergroten 

Het resultaat van het project is de ontwikkeling van een mobiele applicatie die: 

  • het primaire proces van de veiligheidsregio ondersteunt tijdens een calamiteit 
  • door de professionals onderweg naar het incident, op een tablet te gebruiken is 
  • het mogelijk maakt om de binnen- en buitenkant van het gebouw in kwestie bij aankomst al digitaal verkend te hebben 

Wat de data-toepassing tot nu toe uniek maakt, is dat het real-time data in de publieke ruimte laat zien, gecombineerd met 3D beeld en in-/outdoor functionaliteit van gebouwen in de stad. Tevens is met de komst van zelflerende modellen vanuit de TU Delft opschaling  mogelijk zodat aan grotere delen van het outdoor 3D stadsmodel straks ook indoor weergaven gekoppeld kunnen worden binnen het gebruikte visualisatie-platform. 

De gebruikersgroep (primair vanuit de brandweer maar ook vanuit overige hulpdiensten) heeft laten weten het prototype in gebruik te willen nemen. De gebruikersgroep ziet nu al de meerwaarde van de app die het mogelijk maakt de (brand)veiligheid in de regio Rotterdam-Rijnmond te vergroten. De volgende stap is de integratie in de bestaande operationele systemen. 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met grenzeloosdatalandschap@pzh.nl en we verbinden je graag met de projectleider van Gemeente Rotterdam!

SAFE 3D Grenzeloos Datalandschap

Herhaalbare oplossing

Bij Grenzeloos Datalandschap begrijpen we dat niet alle uitdagingen uniek zijn, en dat herhaalbare oplossingen efficiëntie en kostenbesparingen kunnen opleveren. Onze rol als passieve facilitator bij herhaalbare oplossingen is gericht op het in contact brengen van belanghebbenden en het toegang bieden tot ons netwerk. Zodat u in staat bent om snel en effectief met de herhaalde oplossing aan de slag te gaan.

Deelnemers
  • Gemeente Rotterdam

Meer Projecten

mobiliteitstransitie

Datalab Mobiliteitstransitie

Gemeente Den Haag heeft verschillende Datalabs ontwikkeld om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.
Data om energietratransitie te versnellen

Datalab Energietransitie

Het datalab energietransitie is een platform waarop de gemeente Den Haag open data deelt met de stad.
Natura 2000 inwin app

Natura 2000 Inwinapp

Er is een inwinapp ontwikkeld voor Natura2000 gebieden, waarmee natuurdoelen en maatregelen op één plek worden genoteerd en gemonitord.
Vegetatie monitor

Vegetatie Monitor

De provincie experimenteert met een digitale aanpak om deze vegetatiestructuren (bos, zand, gras, struiken) structureel te monitoren.
michael-fousert-A9h10BH2Rbo-unsplash

Crowd Safety Manager

Een 3D-kaart voor inzicht in drukte rondom Scheveningen door een slimme combinatie van databronnen.
Grenzeloos datalandschap samenwerking in de ondergrond SIDO

Samen digitaal in de ondergrond

Door slim data te delen en te combineren wordt samenwerking in de ondergrond efficiënter zorgt voor minder hinder voor bewoners!