Grenzeloze lessen bij de Leadership Challenge

Het samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders in de provincie Zuid-Holland.

Team GDL bij de Leadership Challenge

Het team van Grenzeloos Datalandschap (GDL) stapte in september vol enthousiasme in de Leadership Challenge, gehost door het Erasmus Center for Data Analytics (ECDA). Met een gevarieerd programma aan workshops en lezingen dook het team in de wereld van data, waarbij verkenning, vormgeving, analyse en visualisatie centraal staan in de uitvoering van onze casus.

Thomas Diemel, voorheen Projectleider bij het Grenzeloos Datalandschap vertelt over zijn ervaring.

Impact op de werkwijze van het Grenzeloos Datalandschap
De Leadership Challenge heeft een aanzienlijke impact gehad op de werkwijze van het GDL. Het Proof of Concept (POC) dat we hebben ontwikkeld tijdens deze uitdaging vormt een waardevolle aanvulling op de blauwdrukken die we momenteel ontwerpen. Daarnaast kan onze Use-Case ook dienen als een herhaalbare oplossing voor partnergemeenten die streven naar een schone stad. De focus op modules over AI, ethiek, privacy, storytelling en datavisualisaties is zeer relevant voor het GDL. Deze onderwerpen versterken niet alleen onze gespreksvoering met potentiële ecosysteempartners maar ook met partners voor nieuwe use-cases.

Het team tijdens de Leadership Challenge bezig met een Lego opdracht.

Tevredenheid met het resultaat
Als team zijn we tevreden met het uiteindelijke resultaat dat we in korte tijd hebben bereikt. We hebben een schaalbare conceptoplossing ontwikkeld die organisaties in staat stelt effectmetingen te doen en strategieën rondom afval te testen. Hoewel het nog moet worden afgerond, ben ik positief over het feit dat we in korte tijd iets bijzonder relevants hebben kunnen opzetten. Belangrijker is dat we binnen de gemeente Den Haag beweging hebben gecreëerd. De beleidsteams die met de oplossing aan de slag gaan, zijn zeer tevreden, en er zijn mogelijkheden tot opschaling.

Betekenis van de Leadership Challenge voor het Grenzeloos Datalandschap
Voor het GDL betekent de Leadership Challenge een waardevolle toevoeging aan onze blauwdrukken, een nieuwe schaalbare en herhaalbare oplossing, en niet alleen technische maar ook organisatorische kennis bij het opzetten van samenwerkingen rondom data. Het is een leerzame reis geweest, en we kijken ernaar uit om deze inzichten verder te integreren en toe te passen in onze toekomstige initiatieven.

Meer Nieuws

De Leadership Challenge: Het Aanvalsplan Afval 2023-2026

Schoonhouden is een essentiële kerntaak van de gemeente, en Den Haag streeft naar een aantrekkelijke stad. Het Aanvalsplan Afval is de praktische vertaling van dit streven.

De Leadership Challenge: Het Aanvalsplan Afval 2023-2026

Schoonhouden is een essentiële kerntaak van de gemeente, en Den Haag streeft naar een aantrekkelijke stad. Het Aanvalsplan Afval is de praktische vertaling van dit streven.

Bezoek aan Gemeente Nieuwkoop

''Data doet het ‘Groene Hart’ sneller kloppen''

Bezoek aan Gemeente Nieuwkoop

''Data doet het ‘Groene Hart’ sneller kloppen''