Inrichtingsplan Samenwerkingen

Het Grenzeloos datalandschap faciliteert de uitwisseling van data & kennis ten behoeve van samenwerkingen.

Het vergroten van de uitwisselbaarheid van data en kennis draagt bij aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Een hoge mate van samenwerking binnen dit thema speelt een grote rol bij het oplossen van problemen waar we als samenleving tegenaan lopen. Het Grenzeloos datalandschap faciliteert de uitwisseling van data & kennis ten behoeve van deze samenwerkingen.

Wat willen we bereiken?

Dat partijen met elkaar kunnen samenwerken en gebruik gaan maken van elkaars data & kennis.

Om dit te bereiken:

  1. Ondersteunen wij grens-overstijgende use-cases die toegevoegde waarde hebben voor alle deelnemende partijen.
  2. Faciliteren wij de business om haar doelstellingen (op korte termijn) te bereiken waarbij we oog hebben voor de borging van de resultaten binnen de deelnemende organisaties.

Hoe doen we dat?

We geven een handreiking met daarin de aandachtspunten waar partijen aan moeten denken als ze willen samenwerken.
Dit doen wij door generieke data ontsluiting toe te passen voor bestaande & nieuwe schaalbare use-cases. Het data-ontsluitingsfundament is herbruikbaar binnen meerdere maatschappelijk opgaven.

Wat zijn de aandachtspunten?

Onderstaande aandachtspunten zijn cruciaal bij het opzetten van samenwerkingsverbanden:

  1. Gemeenschappelijke doelstelling van de samenwerking
    a. Richting & scope van de samenwerking
  2. Organisatorische/besturingszijde van de samenwerking
  3. Technische oplossing ter ondersteuning van de samenwerking
    a. Leidraad hier is de Globale Architectuur Schets (GAS) van het GDL

Hoe komen wij hier aan?

Het GDL heeft workshops georganiseerd met samenwerkende partijen waaruit deze aandachtspunten prominent naar voren zijn gekomen.
Deze kennis bouwen wij verder uit door actief te participeren in (internationale) samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden worden diverse modellen toegepast.

Hoe zien wij de toekomst?

De verrijking van bovenstaande inzichten wordt door het GDL continu vormgegeven door nieuwe samenwerkingsverbanden te faciliteren. De kennis & ervaring die we opdoen stellen we beschikbaar aan onze partners.

Benieuwd naar meer informatie? Op zoek naar een koppelkans? Laat het ons weten: grenzeloosdatalandschap@pzh.nl (Thomas Diemel)

Meer Kennis

Safe 3D

Kennisagenda Erasmus Universiteit Rotterdam

Kennisagenda Erasmus Universiteit Rotterdam ten aanzien interoperabiliteit
architectuur grenzeloos datalandschap

Grenzeloos Datalandschap architectuur

Er wordt gewerkt aan een referentiearchitectuur voor een grenzeloos datalandschap