Grenzeloos Datalandschap architectuur

Er wordt gewerkt aan een referentiearchitectuur voor een grenzeloos datalandschap

Het Grenzeloos Datalandschap heeft als doel om gegevens te kunnen uitwisselen tussen samenwerkende partijen. Dit wordt ook wel interoperabiliteit genoemd. ‘Grenzeloos’ kan daarbij vergeleken worden met het voorkomen of wegnemen van grens-problemen. Je zou het kunnen vergelijken met het wegvallen van de grenzen (althans, de grenscontroles) binnen Europa: het reizen van data moet eenvoudig worden, zodat grensoverschrijdende maatschappelijke opgaven effectief kunnen worden aangepakt.

Globale architectuur schets

Er wordt op dit moment hard gewerkt door de samenwerkende partijen  (Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en Provincie Zuid-Holland) aan het opstellen van een globale architectuur schets.

Uitgangspunten voor het opstellen van de globale architectuur schets zijn:

  • Data moet vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn (FAIR)
  • Privacy en security moeten gewaarborgd zijn (waar van toepassing)
  • De eigendom van de data blijft waar deze ligt
  • Waarde van de (snelheid van beschikbaar komen van de) data staat centraal
  • Aansluiten bij (open) standaarden waar mogelijk

Uiteraard sluiten deze aan op de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) en Common Ground principes. Zodra (delen van) de architectuur beschikbaar zijn, publiceren we het op deze website

Blauwdrukken

Om effectief te kunnen samenwerken, moet naast de beschikbaarheid van data een groot aantal zaken geregeld worden. Denk aan de rolverdeling, eigenaarschap, juridische aspecten (in een potentieel publiek-private samenwerking).

Grenzenloos Datalandschap ontwikkelt blauwdrukken om partijen te helpen in het beoordelen of samenwerking de gezochte meerwaarde biedt en planmatig alle aspecten te regelen die geregeld moeten worden. Grenzeloos Datalandschap kan workshops faciliteren vanaf initiatie tot en met de leer- en doorgroeifase van een project (usecase) en praktische kennis en ervaring inbrengen in deze workshops.

Meer weten?

Neem contact met ons op: grenzeloosdatalandschap@pzh.nl (Klaas van Veelen)

Meer Kennis

Illustratieve manier van een data web

Inrichtingsplan Samenwerkingen

Het Grenzeloos datalandschap faciliteert de uitwisseling van data & kennis ten behoeve van samenwerkingen.
Safe 3D

Kennisagenda Erasmus Universiteit Rotterdam

Kennisagenda Erasmus Universiteit Rotterdam ten aanzien interoperabiliteit