Ontdek de Kracht van Samen Digitaal – 16 mei 2024!

Het samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders in de provincie Zuid-Holland.

Samenkomst DSIH samen met Andries Osseman

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) nodigt je van harte uit voor een bijzondere bijeenkomst. Wij zullen ook aanwezig zijn en een mooie presentatie verzorgen.

Over de bijeenkomst:

De dynamiek van projectafstemming in de buitenruimte groeit gestaag. In een tijd van toenemende activiteiten onder de grond – denk aan de energietransitie, vervangingsopgaven en de uitrol van glasvezelnetwerken – stuiten we tegelijkertijd op uitdagingen zoals arbeidsschaarste, ruimtebeperkingen en een verminderde tolerantie voor hinder (“ligt de straat weer open?”). Het optimaliseren van koppelkansen en het volgen van een logische uitvoeringsvolgorde biedt aanzienlijke voordelen. Een cruciaal aspect hierbij is de uitwisseling van gegevens over plannen en projecten tussen alle betrokken partijen.

Een jaar geleden zijn we gestart met het opschalen van de use-case ‘Samen in de ondergrond’ (SidO) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit project, bekend als Samen Digitaal, heeft als doel een toegankelijke uitwisseling van plangegevens te organiseren. Hierbij hanteren we de FAIR-principes om databronnen met elkaar te verbinden, in plaats van deelnemers te dwingen gegevens te dupliceren naar andere systemen of standaarden toe te passen.

Tijdens deze bijeenkomst delen we graag de recente ontwikkelingen met je. We zijn ervan overtuigd dat Samen Digitaal de juiste koers vaart op het gebied van planafstemming en nauw verweven is met andere data-ontwikkelingen. In het digitale ecosysteem dat we voor ogen hebben, is er ruimte voor innovatieve toepassingen voor analyse en gebruik van data.

Tijd & Plaats:

  • Datum: donderdag 16 mei 2024
  • Tijd: 13:00 – 15:30
  • Plaats: Evenementenzaal Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft

Aangezien deze bijeenkomst relevant kan zijn voor projectleiders, convenantmanagers, omgevingsmanagers, informatiemanagers en data-architecten, nodigen we collega’s uit jouw organisatie van harte uit om deel te nemen. Gelieve de contactgegevens van geïnteresseerden door te geven aan Manon Bouwer: manon.bouwer@cob.nl. Meer informatie is te vinden op de website van het COB!

We kijken ernaar uit je te verwelkomen op 16 mei!

Meer Nieuws

GDL Connect – Ben jij erbij op 28 mei?

GDL Connect, Ben jij erbij op 28 mei? Leer meer over Use-cases, Data-uitwisseling en Samenwerking!

GDL Connect – Ben jij erbij op 28 mei?

GDL Connect, Ben jij erbij op 28 mei? Leer meer over Use-cases, Data-uitwisseling en Samenwerking!

City Deal Openbare Ruimte 23 april!

Het slotevent van de CIty Deal openbare Ruimte op 23 april! Klaas zal deelnemen aan het panel vanuit het GDL, ben jij er ook bij?

City Deal Openbare Ruimte 23 april!

Het slotevent van de CIty Deal openbare Ruimte op 23 april! Klaas zal deelnemen aan het panel vanuit het GDL, ben jij er ook bij?

Grenzeloos veel kennis op 16 november 2023!

16 november organiseren wij een boeiende kennissessie voor gemeenten!

Grenzeloos veel kennis op 16 november 2023!

16 november organiseren wij een boeiende kennissessie voor gemeenten!

Grenzeloos Datalandschap op de introductiemiddag voor statenleden

Grenzeloos Datalandschap op de introductiemiddag voor statenleden

Grenzeloos Datalandschap op de introductiemiddag voor statenleden

Grenzeloos Datalandschap op de introductiemiddag voor statenleden